Přeskočit na obsah

DÍLNA S JINDROU ŠTREITEM V BANÁTU VOL.2
(20.- 28.5.2017)

By Roman Franc

Nachystali jsme pro vás v pořadí druhou dílnu s Jindřichem Štreitem,  v odlehlé české́ vesnici Šumice v rumunském Banátu České́ vesnice v rumunském Banátu žijí po staletí tradičním způsobem v odlehlých kopcích nedaleko řeky Dunaje. V posledních dvaceti letech se náhle mění dlouhodobě fungující zvyky, pravidla a životní hodnoty. Mladá generace odchází, vesnice se vylidňují a … Continued

DÍLNA S JINDŘICHEM ŠTREITEM V BANÁTU
(4. – 12.6.2016)

By Roman Franc

Nachystali jsme pro vás další dílnu s Jindřichem Štreitem, tentokrát v Rumunsku. Jejím cílem není idealisticky a staromilsky, klasickým způsobem zaznamenat pouhé zastavení v čase, které by se mohlo zdát zvenčí pouze romanticky krásné (takto doposud fotografie z Banátu vypadají), ale naopak popsat současný život, plný paradoxů, negativ i výzev moderního vývoje v těchto českých … Continued