DÍLNA S JINDROU ŠTREITEM V BANÁTU VOL.2
(20.- 28.5.2017)

Nachystali jsme pro vás v pořadí druhou dílnu s Jindřichem Štreitem,  v odlehlé české́ vesnici Šumice v rumunském Banátu České́ vesnice v rumunském Banátu žijí po staletí tradičním způsobem v odlehlých kopcích nedaleko řeky Dunaje. V posledních dvaceti letech se náhle mění dlouhodobě fungující zvyky, pravidla a životní hodnoty. Mladá generace odchází, vesnice se vylidňují a pokračování

banat_2016_fotka_plakat_1_bw